Spa Klor Tabs 20 g, 1 kg

Långsamlösande 20 g klortabletter till kontinuerlig klorering, speciellt om spabadet inte är i bruk under längre perioder.