Spa Gentle Clarifier 1 liter

Klarnar vattnet genom att flocka ut småpartiklar i vattnet. Speciellt lämpad för patronfilter.