Spa Foam Fighter 1 liter

Löser upp skum, sprejas direkt på skummet, flytande med sprejmunstycke.