Vårstart Pool Basic- Denna tjänst erbjuder vi endast till kunder vi byggt pool till

Följande ingår när Österlens Poolcenter hjälper er med Vårstart Basic:

 • Avtäckning av pooltäckning
 • Kontroll av pH- & klorvärde
 • Inkoppling av pump & filter
 • Uppstart av cirkulationssystem
 • Funktionskontroll av cirkulationssystem
 • Bottenrengöring

 Följande ingår ej:

 • Borttagning av vinterplåtar
 • Poolkemikalier
 • Vattenpåfyllning (vattnet skall vara påfyllt till 2/3 av bräddavloppet när vi kommer).
 • Driftsättning av automatik

Finns automatik och värdena är godkända för att starta, tillkommer 200:- för kalibrering och uppstart av automatiken. Kalibreringsvätska tillkommer.

Behövs ytterligare besök får detta bokas in och debiteras då enligt servicetaxa.

OBS! Var noga med att kolla så att det finns kul/avstängningsventiler på både

sug- och trycksida när ni fyller på poolen. Ventilerna ska vara stängda vid påfyllning av vatten.

Detta är extra viktigt om teknikutrymmet är placerat under vattenytan.

Finns inte detta, så behöver vi komma till er en gång innan våröppningen -  detta mot vår servicetaxa, alternativt utföra ett arbete med att installera ventiler till er.

Pris 2995:-

Vårstart Pool Deluxe- Denna tjänst erbjuder vi endast till kunder vi byggt pool till

Följande ingår när Österlens Poolcenter hjälper er med Vårtstart Deluxe:

 • Borttagning av vinterplåtar
 • Kontroll av pH- & klorvärde
 • Inkoppling av pump & filter
 • Uppstart av cirkulationssystem
 • Funktionskontroll av cirkulationssystem
 • Bottenrengöring

Följande ingår ej:

 • Poolkemikalier
 • Vattenpåfyllning (vattnet skall vara påfyllt till 2/3 av bräddavloppet när vi kommer)
 • Driftsättning av automatik

Finns automatik och värdena är godkända för att starta, tillkommer 200:- för kalibrering och uppstart av automatiken. Kalibreringsvätska tillkommer.

Behövs ytterligare besök får detta bokas in och debiteras då enligt servicetaxa.

OBS! Var noga med att kolla så att det finns kul/avstängningsventiler på både

sug- och trycksida när ni fyller på poolen. Ventilerna ska vara stängda vid påfyllning av vatten.

Detta är extra viktigt om teknikutrymmet är placerat under vattenytan.

Finns inte detta, så behöver vi komma till er en gång innan våröppningen -detta mot vår servicetaxa alternativt utföra ett arbete med att installera ventiler till er.

Pris 3995:-