Decalit granulat 1 kg

Decalit granulat för effektiv avkalkning och rengöring direkt i sandfilter. Kan också lösa smuts i patronfiltern genom att lösa i hink med 10% blandning. Innehåller inte saltsyra.