Chloryte Sticks

4,8kg, 16 st Chloryte® Sticks á 300g.

Smart klorlösning utan cyanursyra – Calcium Hypochlorite Sticks för enkel och effektiv desinficering av pool eller större spasystem.

Ligger i rullar i plasthölje för jämn upplösning och löpande dosering.
Hög kvalitet utan cyanursyra och med 70% klorhalt.

Tillsätt Chloryte® Sticks i skimmer eller flottör – om där inte redan finns stabiliserat organiskt klor – triklor eller diklor, se produktmärkningen. Tänk på att det inte får ligga någon annan typ av klor i behållaren tillsammans med Chloryte® Sticks.

Dosering:
1. Mät först pH-värdet och justera det till ett värde mellan 7,0–7.4.
2. Tillsätt en Chloryte® Sticks per 25 m3 bassängvatten var 4–5 dag.

Test:
Mät klornivån 1–2 gånger i veckan med en testsats eller elektronisk mätutrustning och håll värdet på 1–3 mg/l.

Chockbehandling:
Om vattnet är inte klart rekommenderar vi chockklorering av vattnet med Calcuíum-klorgranulat.
Vi rekommenderar att du använder Bayrol Super Flok Plus-flockningsmedel tillsammans med Chloryte® Sticks för att få ännu bättre vattenkvalitet.