Förläng säsongen och komplettera din pool med värme.
Värmepump, värmeväxlare eller solfångare.